PANAWEB CLOUD TÁRHELY

Megosztott felhő tárhely szolgáltatás kis és középvállakozásoknak

Dokumentumok → →


2020.01.04. 11:11:44
Jelen ÁSZF az online.panaweb.hu weblapon megrendelt, illetőleg egyéb telekommunikációs eszköz igénybevételével, távollévők között megkötött szerződés alapján és ellenérték megfizetését követően hozzáférhetővé tettweblap készítését, illetőleg weblap tárhelyszolgáltatását, annak igénybevételének feltételeit, szolgáltató és megrendelőkapcsolatát, jogaikat és kötelezettségeiket szabályozza következők szerint.
2020.01.04. 11:12:08
Vállalkozásunk elkötelezett tevékenysége során a természetes személyek személyes adatai kezelésének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú Rendeletben, valamint az Információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt elveinek legtökéletesebb érvényre juttatása iránt.
2020.01.04. 11:04:46
Székhely: 4225 Debrecen, Monostorerdő u. 98. Levelezési cím: 4225 Debrecen, Monostorerdő u. 98. Cégjegyzék szám: 09-09-025573 Adószám: 11973993-2-09 Bankszámlaszám: 10700206-43127005-51100005 (CIB Bank Zrt.) Ügyvezető: Veres Tamás A cég hivatalos e-mail címe: info@panaweb.hu Telefon/Fax: +36 52 786 912 Mobil: +36 30 570 4986 (Veres Tamás)

TOP