Innovatív megoldások
a Panaweb Stúdiótól

Már nem elegendő a jelenlét! Állítson egyedi informatikai fejlesztéseket a szolgálatába. Így időt és pénzt takaríthat meg!

Dokumentumok


Impresszum

2018.07.30. 20:58:20
Székhely: 4225 Debrecen, Monostorerdő u. 98. Levelezési cím: 4225 Debrecen, Monostorerdő u. 98. Cégjegyzék szám: 09-09-025573 Adószám: 11973993-2-09 Bankszámlaszám: 10700206-43127005-51100005 (CIB Bank Zrt.)

Adatvédelmi tájékoztató

2018.08.01. 9:54:59
Vállalkozásunk elkötelezett tevékenysége során a természetes személyek személyes adatai kezelésének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú Rendeletben, valamint az Információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt elveinek legtökéletesebb érvényre juttatása iránt.
A hatályos jogi környezetet figyelembe véve, az információs társadalom kihívásaihoz igazodóan a szolgáltató a weblapokat készít a mindenkor hatályos díjjegyzékben rögzített – bruttó - árak szerint és a díjjegyzékben az egyes árakhoz rendelt időtartamra tárhelyet is biztosít közvetítő szolgáltatóként hozzáférést a megrendelőnek a weblaphoz.

Aktuális: CC interpreter 0.4.180703 verzió

cc.dll módosítás 2018.07.03. - Cache szerver javítás. RAM disk integráció.

TOP